Våre leverandører

Gode avtaler

Våre leverandører

Vårt nettverk består av en rekke leverandører som ønsker nye kunder og er villige til å lage gode rammeavtaler.

Disse tilbyr vi gjennom regnskapskontor som har tilgang til et betydelig antall bedrifter.

Slik skapes fordeler for regnskapsbyrå og sluttkunden.


Strenge krav

Avtalepartner stiller strenge krav til våre leverandører. Serviceapparat, pris, kvalitet og selskapets historikk vurderes nøye.


Rammeavtaler

Rammeavtalene leverandørene tilbyr er minimum de samme som de selger inn til store konsern (100+ ansatte).

De samme vilkår får nå bedrift X med tre ansatte som er kunde av regnskapskontor som er partner hos oss.

Inngåtte avtaler er alltid under evaluering for å sikre at vi har de beste vilkår.